juni 7, 2016

Skärgårdsnavigation

Målsättning är att ge deltagande tillräkliga navigationsfärdigheter för skärgårdsområden. Det viktigaste är att veta var man befinner sig. Veta när man kommer fram samt vilken kurs man skall köra. Hur långt har man kört och när är man framme. Du kan planera din rutt samt färdas enligt den.

 

 

saaristo1