juni 7, 2016

Skärgårdsnavigation

Kurssens målsättning är att ge deltagande tillräkliga navigationsfärdigheter för skärgårdsområden. Det viktigaste är att veta var man befinner sig. Veta när man kommer fram samt vilken kurs man skall köra. Hur långt har man kört och när är man framme. Du kan planera din rutt samt färdas enligt den.

Kursen består av en teoretisk del samt en praktisk del, deltagande får alltså praktisk övning ute till havs.

I skärgårdsnavigations kurssen ingår räddningskurssen.

saaristo1