juni 7, 2016

Simulator

På sjöfarts simulatorkurssen kan du öva på att göra en ruttplanering samt att köra efter den. Med simulatorn kan du även öva på att använda radarn.

 

simulaattori