juni 7, 2016

Oljebekämpning

Målsättningen är att bilda lokala grupper av frivilliga som kan stöda myndigheter och som har färdigheter att inleda verksamhet självständigt under ledning av myndigheterna.

Vasa Sjöavdelning ordnar året runt olika oljebekämpningskurser, teori samt praktiska övningar sommartid så som användningen av oljebommar, användningen av uppsamlingsredskap samt användningen av skyddsutrustning.

Du hittar de kommande kurserna på MPK:s sidor.

oljy