juni 7, 2016

Oljebekämpning

Målsättningen är att bilda lokala grupper av frivilliga som kan stöda myndigheter och som har färdigheter att inleda verksamhet självständigt under ledning av myndigheterna.

 

oljy