juni 7, 2016

Båtlivets ABC

Kurssens målsättning är att ge deltagande en grund för säkert båtkörande samt hantering. I kurssen ingår teori samt praktistka övningar.
Du lär dig hantera båten i olika situationer samt sjöfartens regler, du lär dig granska båten samt förbereda dig rätt inför båtfärden.
Du lär dig även knyta de viktigaste knoparna.

I Båtlivets ABC kurssen ingår räddningskurssen.

abc