juni 7, 2016

MPK

MPK välkomnar dig med i verksamheten via ca 1500 kurser som arrangeras årligen. Utbildningen sker vid de 9 försvarsdistrikten, vid marinförsvars- och luftvärnsdistrikten. Omkring 32 000 frivilliga medborgare deltar årligen i kurserna i hela Finland.

MPK erbjuder
– Militär utbildning för reservister
– Annan utbildning som främjar den militära förmågan
– Beredskaps- och säkerhetsutbildning
– Utbildning i uppgifter vid undantagsförhållanden
– Ledarskapsutbildning för utbildare

Förutom enskilda kurser erbjuder vi utbildningsprogram som ger deltagarna möjlighet att utveckla sina färdigheter på mera krävande nivå.